Zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 29 lipca 2015
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Województwa  Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 23/743/15 z dnia 10 czerwca  2015 r. zlecił Lokalnej Grupie Działania „Trzy Doliny” realizację zadania publicznego pn. Festiwal Muzyczny  „Śliwka Fest 2015”, przyznając dofinansowanie w wysokości
3 000,00 zł.
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 29.07.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Marzanna Olszewska   
Ostatnia aktualizacja ( środa, 29 lipca 2015 )