Informacja
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 16 września 2015
Uchwałą Nr 36/1238/15 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w roku 2015 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyznał dofinansowanie w wysokości 4 500,00 złotych. Na otwarty konkurs ofert nr 13/2015 w drugim naborze wpłynęło 7 ofert spełniających wymogi formalne. Zarząd Województwa spośród nich wyłonił do realizacji 2 oferty na realizację zadań publicznych.
 
Wyniki otwartego konkursu ofert nr13/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w roku 2015 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym  w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH” – II nabór

Wyniki wszystkich otwartych konkursów ogłoszonych w 2015 r.  tutaj
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 16.09.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Sylwia Błachowicz